تفاوت اکسل و اکسس

تفاوت اکسل و اکسس

تفاوت اکسل و اکسس خیلی از کاربران آفیس نمی دانند Excell و Access چه تفاوت هایی با هم دارند. بیائید یک بار برای همیشه یک پاسخ جامع به این سوال را با هم بررسی کنیم. در اکسل بیشتر تاکید بر توانایی محاسباتی است. اکسل مانند یک آچار فرانسه است که می توان با استفادهاز ابزارهای […]